GOOGLE ANALYTICS IQ – ZDANY PRZEZ 2 OSOBY Z BLUE VISION

Dziś dwie osoby z naszego zespołu zdałyGoogle Analytics Individual Qualification Exam.
Kilka słów o egzaminie
Dla osób mających do czynienia z bardziej zaawansowanymi funkcjami Google Analytics test nie był aż tak trudny. Trzeba jednak przyznać, że przy niektórych pytaniach trzeba mocno pomyśleć.
Było 70 pytań, na odpowiedź 90 min. W większości przypadków pytania dotyczyły zaawansowanych funkcji GA. Główne tematy z jakimi były powiązane to: filtry, zastosowania profilów, cookies, regex, e-commerce, tagowanie linków i Event tracking.
Jeśli ktoś wykorzystuje GA głównie do zliczania wizyt i unikalnych użytkowników, odpowie może na 5% pytań.
Zdarzały się pytania wielokrotnego wyboru. Dodatkowo egzamin jest w języku angielskim, ale jeśli ktoś przeglądał Google Analytics IQ Lessons i ma GA po angielsku, to nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem pytań i odpowiedzi.
Niektóre pytania były podchwytliwe i wymagały myślenia. Nasze wyniki to 97% i 91% i dołączyliśmy do grona osób, które zdały egzamin.

Komentarze